Missziónk:

A Lépj Időben Ki Egyesület (LIKE) célja, hogy azokat a fiatalokat akik állami gondoskodásban élnek, onnan kikerültek vagy mélyszegénységben élnek és készek tenni életminőségük javításáért, az oktatásba való reintegrációra felkészítse vagy munkahelyhez segítse, támogassa, továbbá lehetőséget adjon nekik az önálló, sikeres élet megteremtésére.

Célcsoportról:

Kik az állami gondoskodásban élő gyermekek?

A gyermekek/fiatalok különböző okokból, különböző korukban kerülnek be a gyermekvédelmi intézmények ellátórendszerébe: vannak, akik már csecsemőkorban, és vannak, akik tinédzserként.

A bekerülés okai is sokfélék lehetnek: egyik vagy mindkét szülő halála, elhanyagolás, bántalmazás, iskolából való hiányzás, de létezik olyan szélsőséges eset is, mikor a gyermek már annyira IMG_0588elviselhetetlennek érzi az otthoni légkört, hogy maga kéri a gyermekotthonban való elhelyezését. Ezek a fiatalok úgy nőttek fel, hogy – a szülői, családi környezet hiányában – nem volt előttük a ’normál’, mindennapi életvitel mintája, nem ismerik a munka értékét, nem rendelkeznek a mindennapi, ’normális’ életvitelhez szükséges gondolkodásmóddal.  Ezt nekik meg kell tanulniuk, amire a nevelőotthoni környezet jelen állapotában nem alkalmas. Ha ezt nem tanulják meg, az államtól – és/vagy mástól – való függés egész életükben elkíséri őket, a gyermekvédelmi rendszerből kikerülve, nagy eséllyel fognak a munkanélküli és egyéb segélyekre támaszkodni, bűncselekményekben részt venni, drog és alkoholfüggővé válni. Ennek megelőzése, nem csak az ő, de mindannyiunk érdeke.

Értékeink:

MUNKA

A FARM tevékenységi körét úgy építettük fel, hogy a fiatalokat megtanítsuk a mindennapi munka rutinjára. A gazdasági és állattartási munka keretében közösen dolgozunk azért, hogy megtermeljük, amit eszünk.

Hisszük, hogy a közös tevékenységek által megtanulják, hogy a kitartó munka eredménye a reményteljes jövő.

TANULÁS

Programunkban kiemelt szerepet kap  a jártasságok, készségek fejlesztése, magatartás (tolerancia, kooperáció, empátia) formálása. Fontosnak tartjuk, hogy az oktató, a tanár, az előadó személyes példát mutasson és hitelesen, közvetlenül adja át tudását.

Alapvető szempont az is, hogy felismerjék a fiatalok, hogy a tanulás és a munka elengedhetetlen része a mindennapi életünknek, és a kitartás mindebben az egyik kulcstényező.

CSALÁD

Kiemelten fontosnak tartjuk a családi minták felépítését, pozitív példák átadását. Ezeket alapvetően a programban dolgozó szakemberek személyes életén keresztül szeretnénk bemutatni. Ezen kívül különböző tanulási folyamatok és gyakorlatok által a hibás minták feltárását, az abból adódó rossz beidegződéseket igyekszünk felderíteni és korrigálni.

Mindez segíti az egészséges családi szerepek magatartásformáinak elsajátítását.

PÉLDAMUTATÁS

IMG_0501Kísérés – mentoráció – mindenkinek szüksége van valakire, aki hisz benne!

Meggyőződésünk,, hogy az úton való kísérés, a személyes kapcsolat, az a fajta támogatás, ami folyamatosan azt közvetíti a fiatalnak, hogy “igenis képes vagy rá”,  lényegi eleme az aktív életre való nevelésben. A mentorálás egy hosszútávú kapcsolat, ahol a mentor támogatja pártfogoltját, hogy kiteljesedjen az Isten adta potenciálja szerint. Nem csak csapatban dolgozunk, hanem a fiatalokkal közösen egyéni utakat is keresünk a szakma elsajátításától kezdve, a hasznos szabadidő eltöltésének megtanulásáig.

A jövőbe fektetünk!

Hisszük, hogy mentorokat mentorálunk, mert azok akikkel foglalkozunk, tapasztalataikat, tudásukat tovább adják a társaiknak és a következő generációnak.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?